Offerter från kvalitetsäkrade leverantörer

Kanske behöver du hjälp med städning av lägenhet, eller kanske behöver du hjälp inom datorhjälp, badrumsrenovering, lagning av bil eller bokföring. Nå flera tusen leverantörer genom ett par enkla klick.

Välj kategori
Beskriv ditt behov
Ta emot offerter
Registrera ditt företag här

Ekonomi

Ordet ekonomi härstammar från grekiskans oikos, som betyder hus, och nomos, som betyder lag. Man kan ge olika definitioner av vad ekonomi innebär, men i grund och botten handlar det om att hushålla med begränsade resurser. Att ha en god ekonomi innebär således att man har en bra översyn när det gäller inkomster och utgifter. Då vi lever i en värld där ekonomiska transaktioner spelar en mycket viktig roll så gäller det att ha god insyn i dessa frågor. Detta gäller på det privatekonomiska planet, såväl som ifall man leder ett företag. I många skeden i livet är det viktigt att man får en adekvat ekonomisk rådgivning. Det kan handla om när man står i begrepp att köpa hus, eller när man fått lite pengar över som man vill placera i fonder eller aktier. För en företagares del kan en ekonom spela en viktig roll ifall man ska göra en större investering, eller ifall man ska göra en översyn över företagets tillgångar och utgiftsposter. Ett seriöst företag kan aldrig överleva ifall man inte har tillgång tid god ekonomisk kompetens. Genom att ha en ekonom knuten till sig kan man inte bara få en god uppfattning om vad som är realistiskt att göra inom ramarna för företaget. Man får också en administration av företaget som löper smidigare. På så vis kan ett företag även skötas mer effektivt. Så om man ser tillbaka på den grekiska definitionen av ekonomi så kan man konstatera att den stämmer väldigt bra överens med hur vi ser på begreppet idag.

Beskriv ditt behov


Kontaktinformation

Varför oss?
  • Vi jobbar endast med kvalitetssäkrade leverantörer, för er skull.
  • Vår tjänst är helt gratis att nyttja tjänsten.
  • Spara pengar genom att jämföra flera olika offerter från våra leverantörer
Relaterade sidor
Inkomna jobb

    WordPress database error: [Table './estimat_wordpress/wp_leadr_leads' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
    SELECT * FROM wp_leadr_leads ORDER BY id DESC LIMIT 5

Statistik över inkomna förfrågningar